Otwarte nabory


Konkurs w ramach Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Rusza nabór wniosków do konkursu ” Projekty Aplikacyjne” POiR 2014-2020

International Summer Programmes na Uniwersytecie w Cambridge

do 15.03 trwa nabór zgłoszeń na stypendium na Uniwersytecie w Cambridge

Fulbright Senior Award 2020-21

Trwa nabór wniosków w konkursie Fulbright Senior Award 2020-21

Fulbright Junior Research Award 2020-21

Trawa nabór wniosków w konkursie Fulbright Junior Research Award 2020-21

Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Stypendia L’Oréal Dla Kobiet i Nauki