Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16 pt. pt.: „Badanie właściwości polimerowych matryc z substancjami leczniczymi otrzymanych technika druku 3D”

DLA KOGO? Wymagania stawiane kandydatom: posiadanie tytułu zawodowego magistra, szczególnie preferowane jest wykształcenie związane z kierunkiem farmacja; wysoka ocena pracy magisterskiej; dorobek naukowy w zakresie technologii farmaceutycznej lub dorobek z działalności w kole naukowym; doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń technologicznych do wytwarzania postaci leku, a zwłaszcza aparatury do druku 3D oraz aparatury pomiarowej; znajomość teoretyczna […]

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu SONATA BIS (NCN)

Pozycja typu postdoc w projekcie OPUS 15 pt. „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego.”

Stypendysta w projekcie OPUS 15 pt. „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego”

Stypendysta – doktorant w projekcie Sonata Bis pt. „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu”

Oferta stypendium w ramach projektu SONATA BIS na Wydziale Farmaceutycznym (Katedra Chemii Farmaceutycznej)