Aktualności


Dostęp testowy do czasopism Taylor & Francis – październik 2019

Zachęcamy do skorzystania!

Możliwość wyjazdu w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ (KA 107)

Możliwość zrealizowania pobytów dydaktycznych w Egipcie, Hong Kongu, Jordanii, Maroku oraz na Ukrainie.

Możliwość wyjazdu w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu ERASMUS+ (KA 103)

Możliwość szkolenia w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Turcji oraz Macedonii.

Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Polecamy lekturę nowych, uproszczonych regulacji dotyczących środków na badania pochodzących z subwencji MNiSW.

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2020/2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia dla studentów i absolwentów, doktorantów, młodych naukowców (postdocs) oraz nauczycieli akademickich. Informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl.