Aktualności


INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU I SPOSOBU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ INDYWIDUALNYCH ZA ROK 2018 Z WYKONANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Do 15 marca 2019r Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej przyjmuje sprawozdania merytoryczne badaczy z realizacji projektów finansowanych ze środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (uprzednio: dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców) w roku 2018.

Konkursy ERA-NET – czym są europejskie sieci współpracy?

Przybliżamy Państwu programy ERA-NET – służące budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area) zapewniającej współpracę międzynarodową, mobilność naukowców, otwarty dostęp do wyników badań oraz transfer wiedzy.

WAŻNY KOMUNIKAT: Zasady finansowania publikacji naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zmieniają się zasady finansowania publikacji naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Dziekana WL oraz zwrócenie uwagi na wymogi dotyczące jakości publikacji sformułowane niedawno przez Narodowe Centrum Nauki.

Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020 – poradnik

Polecamy publikację pt. „Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020” autorstwa ekspertów Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Z poradnika dowiecie się Państwo co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć swój projekt w H2020. Zachęcamy do lektury i kontaktu z nami!

Nowy rok, nowe możliwości – ResearchConnect

Od stycznia tego roku rozpoczęliśmy użytkowanie aplikacji pozwalającej na wyszukiwanie źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych. Dostęp do programu może uzyskać każdy pracownik UJ CM zainteresowany pozyskaniem funduszy na badania dla siebie, swojej grupy badawczej lub innych pracowników UJ CM. Zapraszamy do wyszukiwania!