Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Nabór wniosków na stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji

Stypendia przeznaczone są dla polskich badaczy z tytułem doktora uzyskanym max. 10 lat przed datą aplikowania, pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcą prowadzić badania we Francji.

Nabór na stypendium ERS/EMBO Fellowships – stypendium krótkoterminowe

Stypendia są przeznaczone w szczególności dla młodych badaczy (MD, MSc, PhD, MD-PhD) zajmujących się tematyką medycyny dróg oddechowych. O stypendium mogą się starać wyłącznie członkowie ERS (European Respiratory Society).

Możliwośći aplikowania na stypendium fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania o stypendium dla wybitnych młodych naukowców chcących przeprowadzić ambitny projekt doktorski trwający około 3 lata, który będzie prowadzony w zakresie podstawowych badań biomedycznych w wiodącym laboratorium międzynarodowym.

Nabór na stypendia i granty badawcze fundowane przez The Kosciuszko Foundation

The Kosciuszko Foundation zaprasza do aplikowania polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy są obywatelami RP i na stałe rezydują w kraju. Polscy naukowcy mogą ubiegać się o: stypendia (naukowcy z tytułem doktora) i granty (naukowcy nieposiadający tytułu doktora).

Oferta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Oferta stypendiów i dotacji Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)