Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Doktorant / osoba po doktoracie – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anatomii

Katedra Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM poszukuje doktoranta / osoby po doktoracie do udziału w realizacji projektu badawczego pt. „Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agregacji – implikacje dla patogenezy choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów po zabiegach alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko pozakrzepowe po zawale serca”

DLA KOGO? absolwent studiów lekarskich, farmacji lub biologii molekularnej podstawowa znajomość metod analizy danych dobra znajomość języka angielskiego zainteresowanie pracą naukową, w tym pracą laboratoryjną chęć zdobycia nowych umiejętności, w tym analizy obrazów z optycznej koherentnej tomografii i mikroskopii elektronowej oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych umiejętność pracy w zespole dostępność przez 24 godzin na dobę w […]

Stypendysta – doktorant w projekcie SONATA BIS „Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej”

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS

Oferta pracy w Sekcji Programów Krajowych w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

poszukujemy pracownika do Sekcji Programów Krajowych-umowa na zastępstwo