Aktualności


Program im. Wilhelminy Iwanowskiej – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków na wyjazdy zagraniczne w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej

Otwarty nabór w Programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to konkurs adresowany jest do młodych naukowców i doktorantów, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch (Canaletto)

Trwa nabór w programie wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch wspierający naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na finansowanie zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019

Ruszył nabór na projekty statutowe i celowe. System Dotstat otwarty do 31 października!

Nabór wniosków na realizację projektów pn.: „Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia”

Konkurs na projekty przewidujące szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i finansowych podmiotów leczniczych z zakresu HB – HTA, metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi itp.