Aktualności


Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na finansowanie zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich na rok 2019

Uprzejmie informuję, że 10 września  2018 roku zostanie uruchomiony elektroniczny system składania wniosków na finansowanie nowych i kontynuowanych zadań badawczych w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (tzw. projekty statutowe) oraz dotacji na rozwój młodych naukowców do 35 r.ż. i uczestników studiów doktoranckich (tzw. projekty celowe) w roku 2019. System będzie aktywny do dnia 31 października br.  bez możliwości przedłużenia. Wnioski proszę składać w formie elektronicznej, a w przypadku wniosków celowych, również w formie papierowej. […]

Nabór wniosków na realizację projektów pn.: „Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia”

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów pn.: „Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia” w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Celem konkursu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia,             ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności z obszaru HTA, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji […]

Zmiana siedziby sekretariatu Komisji Bioetycznej UJ

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-31 sierpnia br. nastąpi przeprowadzka sekretariatu Komisji Bioetycznej UJ do nowej siedziby przy ulicy Grzegórzeckiej 20, II piętro, pokój 209,210. Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum w tej sprawie:  http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/6408 Zapraszamy do nowej siedziby!   Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w programie TEAM-NET realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła nabór wniosków w nowym programie TEAM-NET na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 w ramach Działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej […]

Wstrzymanie naboru wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało informację o wstrzymaniu naboru wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-naborze-wnioskow-do-strumieni-finansowania-ogloszonych-na-podstawie-ustawy-o-zasadach-finansowania-nauki.html   Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww. ustawy traci moc […]