Aktualności


Nabór wniosków do Programu im. Profesora Franciszka Walczaka

  DLA KOGO? Dla specjalistów z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) CEL KONKURSU Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych […]

Harmonogram konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2019.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU I SPOSOBU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ INDYWIDUALNYCH ZA ROK 2018 Z WYKONANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Do 15 marca 2019r Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej przyjmuje sprawozdania merytoryczne badaczy z realizacji projektów finansowanych ze środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (uprzednio: dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na rozwój młodych naukowców) w roku 2018.

Konkursy ERA-NET – czym są europejskie sieci współpracy?

Przybliżamy Państwu programy ERA-NET – służące budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area) zapewniającej współpracę międzynarodową, mobilność naukowców, otwarty dostęp do wyników badań oraz transfer wiedzy.

WAŻNY KOMUNIKAT: Zasady finansowania publikacji naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zmieniają się zasady finansowania publikacji naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Dziekana WL oraz zwrócenie uwagi na wymogi dotyczące jakości publikacji sformułowane niedawno przez Narodowe Centrum Nauki.